Privremeno zatvaranje ceste na dionici Lukač – Turanovac

Odluka o zatvaranju ceste