Javni uvid – Prijedlog izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lukač

Općina Lukač izlaže na Javni uvid Prijedlog izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Lukač. Uvid u Prijedlog izmjene i dopune Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 04. srpnja do 18. srpnja 2019. godine izvršiti radnim danom od 9.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Lukač, Lukač 50, 33 406 Lukač.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog izmjene i dopune Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Lukač u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općina Lukač, Lukač 50, 33 406 Lukač, zaključno sa 18. srpnjem 2019. godine.