OBAVIJEST poljoprivrednicima

Odredbama članka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 20/18 i 115/18) propisano je da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Sukladno tome, Općina Lukač, moli sve poljoprivrednike koji obrađuju poljoprivredna zemljišta na području Općine Lukač da prijave neobrađene i zapuštene površine privatnog ili državnog vlasništva zbog potrebe vođenja evidencije istih kako bi se iste mogle urediti i dati u najam u slučaju nepostojanja vlasnika. Prijavu je moguće podnijeti osobnim dolaskom u Općinu Lukač, na mail: opcina-lukac@opcina-lukac.hr , na broj telefona 033 739 126, mobitel: 099 496 8313.