OPĆINA LUKAČ-UČINKOVITO IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI I JOŠ JEDNA U NIZU TRANSPARENTNOST OPĆINSKOG PRORAČUUNA

U vijećnici Općine Lukač jučer(ponedjeljak) je održana 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač. Poseban naglasak stavljen je na donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Lukač ,koji je prošao Javni uvid ,te će se nakon donošenja Odluke na Općinskom vijeću tražiti pozitivno Mišljenje Virovitičko – podravske županije, te Suglasnost Ministarstva poljoprivrede, kako bi ste stekli uvjeti za raspisivanje Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Lukač.

Nadalje Vijeće je usvojilo Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti s Virkom d.o.o. za izgradnju infrastrukturne građevine „Aglomeracija Gradina –sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko „ i „Aglomeraciju Špišić Bukovica sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac“.

Općinsko Vijeće usvojilo je i Izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko –podravske županije, koje je za Općinu Lukač ocjenjeno učinkovito.

Na kraju sjednice Općinskog vijeća, predsjednik Vijeća, Tomislav Živković, pohvalio je Načelnika Općine Lukač i djelatnice Jedinstvenog upravnog odjela, te im čestitao na još jednom u nizu priznanju za transparentnost Općinskog Proračuna dobivenog od strane Instituta za javne financije.