Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

Poštovani,

Ministarstvo za demografiju ,obitelj ,mlade i socijalnu politiku putem lokalne jedinice poziva sve mlade sa područja Općine Lukač da se aktivno uključe u proces „ Dijaloga EU-a s mladima“. Rezultati upitnika uzimati će se u obzir pri kreiranju politike za mlade na Europskoj razini koje postaju obvezujuće na nacionalnim razinama u državama članicama. U proteklom razdoblju država je zauzela visoko 4.mjesto u EU po broju mladih koji su sudjelovali u Dijalogu.

Molim Vas kako bi se još više povećalo participiranje i doprinos mladih u kreiranju budućih politika i mjera za mlade.

Ispunite UPITNIK ,te ga pošaljete putem maila opcina-lukac@opcina-lukac.hr ili osobno dostavite u Općinu Lukač do 20.rujna 2019.godine.

Upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima