Izgrađen i u potpunosti uređen i opremljen Društveni dom u Budrovcu Lukačkom

Nakon završetka postupka javne nabave, na koju su pristigle dvije ponude kao najpovoljniji ponuditelj za izgradnju Društvenog doma u Budrovcu Lukačkom izabran je Zidarski obrt „ ŠKELJKA „ iz Brezika. Ukupna vrijednost dosadašnjih radova na izgradnji, uređenju i opremanju je 1.644.000,00 kuna, sa 400.000,00 kuna Projekt je sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dok je ostatak iznosa osiguran iz Proračuna Općine Lukač. Općina Lukač osigurala je sredstva i za završnu fazu, izgradnju parkirališta te uređenje okoliša oko novoizgrađenog doma. Realizacijom ovog projekta osigurati će se bolji i kvalitetniji uvjeti rada za mnoge Udruge kako iz naselja Budrovac Lukački tako i iz ostalih naselja Općine Lukač, te će se poboljšati kvaliteta društvenog života mještana naselja Budrovac Lukački i cjelokupnog lokalnog stanovništva.