24. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u petak 13.09.2019.

Saziva se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za petak 13.09.2019. godine. Sjednica će se održati u vijećnici Općine Lukač s početkom u 17,00 sati.

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 22. i 23. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač

2. Donošenje Odluke o načinu i kriterijima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje

3. Donošenje II Rebalansa Proračuna Općine Lukač za 2019. godinu uz obrazloženje i II projekcije za 2020-2021.godinu, te uz donošenje sljedećih Izmjena Programa:

– II Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
– II izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Lukač za 2019. godini
– II izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
– II izmjene Programa utroška sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2019.godinu
-II izmjene Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu
– II izmjene Programa financiranje javnih potreba u školstvu za 2019. godinu
– II izmjene Programa javnih potreba ostalih Udruga Civilnog društva na području Općine Lukač za 2019.godinu
– II izmjene Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2019. godinu
– II izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2019. godinu
– II Izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu
– II Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu
-II Izmjena Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
-II izmjene Plana kapitalnih ulaganja Općine Lukač za 2019. godinu

4. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lukač u 2019. godini

5. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine ( obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lukač, za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine, Izvješće o utrošku sredstava po usvojenim Programima ) i to :

– Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 1 – 6 / 2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa školstva za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa Javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa javnih potreba u kulturi za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa javnih potreba u sportu za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o primljenim i utrošenim sredstvima od prodaje , zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za razdoblje 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 1 – 6 /2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 1 – 6 / 2019.god.
– Izvješće o utrošku sredstava Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 1 – 6 / 2019.god.
– Izvješće Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 1 – 6 /2019.god.

6. Donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava tekuće rezerve Općine Lukač za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. godina,

7. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju te primljenim i danim jamstvima za razdoblje 1 – 6 /2019. god

8. Prihvaćanje Izvješća o radu Načelnika siječanj – lipanj 2019. godine

9. Razno