JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lukač

Na temelju članka 391.st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. ,153/09, 143/12,152/14, i 81/15.) i članka 40. Statuta Općine Lukač („ Službeni vjesnik Općine Lukač br. 1/13,1/14 i 1/18.), i Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lukač

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lukač

Dokumentacija

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE LUKAČ