Održana sjednica Općinskog vijeća: Donesena odluka o cijeni boravka u Dječjem vrtiću Bubamara u Gornjem Bazju

Općinsko vijeće Općine Lukač jučer (četvrtak) održalo je 26. sjednicu na kojoj je donesena Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lukač. Jednako tako, ove godine je u Općini Lukač konstituirano vijeće nacionalnih manjina koje broji 10 vijećnika te je na sjednici prihvaćeno da im se osigura naknada za održavanje i rad Vijeća.

Zakonom o ublaživanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, propisano je da je svaka lokalna područna (regionalna) samouprava obvezna svake godine donijeti Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, time je Vijeće donijelo Plan kojim su propisane mjere u slučaju nastajanja prirodnih nepogoda, kao i druge mjere za zaštitu i sprečavanje stradanja imovine i stanovništva.

Radovi na izgradnji Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje u vrijednosti od ukupno 4.790.907 kuna, čiji je izvođač tvrtka Gradba d.o.o. iz Brezika, a kojeg kroz mjeru ruralnog razvoja financira Ministarstvo poljoprivrede, uz sufinanciranje Općine Lukač, su pri samom završetku, stoga je Općinsko vijeće donijelo Odluku o mjerilima za financiranje Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje. Tako će od stvarne ekonomske cijene od 2.600 kuna koja je određena sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, roditelji plaćati samo 450 kuna, a razliku će sufinancirati Općina Lukač.

Nadalje, da bi se počela ustrojavati sama ustanova, Općinsko vijeće dalo je i prethodnu suglasnost na Statut i Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje. (www.icv.hr, opcina-lukac.hr)