ZAVRŠENA IZGRADNJA NOGOSTUPA U LUKAČU

U ugovorenom roku završen je projekt izgradnje nogostupa u naselju Lukač. Nakon provedenog postupka Javne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je tvrtka PRAJO BETON d.o.o. iz Virovitice. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 999.282,79 kuna za izgradnju nogostupa u naselju Lukač dužine cca 2000 metara. Kako je Općina Lukač navedeni projekt prijavila na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za isti je odobreno 350.000,00 kuna koje je sufinanciralo ministarstvo dok je ostatak od 649.282,79 kuna financiran iz Proračuna Općine Lukač. Provedbom navedenog projekta unaprijedit će se kvaliteta života i sigurnost mještana naselja Lukač.