Lista djece primljene u Dječji Vrtić Bubamara Gornje Bazje

Na temelju čl. 1.a i 35.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97,107/07 i 94/13 ) i čl. 10. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje ( Službeni vjesnik Općine Lukač br. 6/19) nakon provedenog postupka upisa  dana 20.12.2019.godine donosi se Odluka o upisu temeljem koje se objavljuju

REZULTATI UPISA u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje za 2020. godinu

Lista djece primljene u Dječji Vrtić Bubamara Gornje Bazje

 

ŠIFRA DJETETA                                                BROJ BODOVA

13/19                                                                       34

37/19                                                                       29

23/19                                                                       27

27/19                                                                       26

36/19                                                                       25

39/19                                                                       21

26/19                                                                       21

4/19                                                                       21

7/19                                                                       21

8/19                                                                       21

15/19                                                                       21

25/19                                                                       21

21/19                                                                       20

20/19                                                                       20

20/19                                                                       20

14/19                                                                       20

12/19                                                                       20

11/19                                                                       20

10/19                                                                       20

9/19                                                                        20

6/19                                                                        20

3/19                                                                        20

1/19                                                                        20

29/19                                                                       20

30/19                                                                       20

31/19                                                                       20

32/19                                                                       20

33/19                                                                       20

38/19                                                                       20

22/19                                                                       16

2/19                                                                        11

18/19                                                                        11

19/19                                                                        11

28/19                                                                        11

16/19                                                                        11

5/19                                                                        11

24/19                                                                        10

35/19                                                                        10

34/19                                                                        10

40/19                                                                        21

 

Roditelji /skrbnici  djece čija je prijava zavedena pod šifrom koja se nalazi  u ovoj Objavi ,obvezni su doći u Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje ,Gornje Bazje 131a ,na roditeljski sastanak koji će se održati ,(srijeda) 08. siječnja 2020. godine  u 17,00 sati .

Molim na roditeljski sastanak  ponijeti sa sobom :

  • POTVRDU LIJEČNIKA – PEDIJATRA DA JE DIJETE ZDRAVO I DA MOŽE POHAĐATI VRTIĆ(SISTEMATSKI PREGLED)
  • PRESLIK KNJIŽICE CJEPLJENJA

Klasa: 601-01/19-01/10

Urbroj: 2189/04-04-19-3

20.12.2019.godine