Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Sukladno Zakonu o održivoj upotrebi pesticida (NN 14/14 i 115/18), te Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12),svi profesionalni korisnici distributeri i savjetnici moraju redovitoobnavljati stečenoznanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe, kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide u okviru obavljanja svojih aktivnosti.

Trgovačko društvo DMD Naturalis d.o.o. ovlašteno je provoditi izobrazbu prema sljedećim modulima, kategorijama i potkategorijama:

1. MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski):
– OPG i drugi poljoprivrednici; potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo;
– tvrtkekojesebavepoljoprivrednomproizvodnjom(d.d.,d.o.o.,zadruge);potkategorije:ratarstvo,voćarstvo,vinogradarstvo,povrćarstvo,ukrasno
bilje i maslinarstvo;
– pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine); potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe;
– profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu; potkategorija: tretiranje sjemena

2. MODUL ZA DISTRIBUTERE (osnovni i dopunski):
– uvoznici, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači; potkategorije: uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na
veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi

3. MODUL ZA SAVJETNIKE (osnovni i dopunski):
– savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji; potkategorije: javni i privatni savjetnici, tehnolozi u proizvodnji i savjetnici u
prodaji

10.02.2020. u 16:00 sati U VIROVITICI
U CENTRU KULTURE (BIVŠI DOM HV-a)
Matije Gupca 5