Na 28. sjednici Općinskog vijeća donesena odluka o dimnjačarskoj službi i Plan mreže dječjih vrtića na području općine

U vijećnici Općine Lukač jučer (utorak) je održana 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač. Između svih točaka Dnevnog reda, kojih je bilo sedam, poseban naglasak stavljen je na donošenje odluke o dimnjačarskoj službi na području općine Lukač, donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine te na davanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića “Bubamara” u Gornjem Bazju. Nazočnima su se obratili načelnik općine Lukač Đuro Bukvić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Lukač Tomislav Živković.

foto: Općina Lukač

Nakon usvajanja skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća, donesena je Odluka o dimnjačarskoj službi na području općine Lukač, koja je usklađena s novim zakonom o komunalnom gospodarstvu.

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ

Planom mreže dječjih vrtića na području općine Lukač utvrđeni su dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškoskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja te razvoj mreže dječjih vrtića na području općine Lukač. U Plan mreže ulazi Dječji vrtić “Bubamara”, čiji je osnivač Općina Lukač i čiji rad sufinancira Općina. Mreža dječjih vrtića općine može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe te materijalnim mogućnostima Općine, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

foto: Općina Lukač

Isto tako mreža dječjih vrtića može se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta dječjeg vrtića te otvaranjem novih područnih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Plan mreže dječjih vrtića Općina Lukač donijela je s ciljem uvrštenja Dječjeg vrtića “Bubamara” u mrežu dječjih vrtića koju vodi Virovitičko-podravska županija, dok Općinsko vijeće mora donijeti odluku o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik o radu vrtića kako bi isti mogao biti usvojen na Upravnom vijeću vrtića. (www.icv.hr, Općina Lukač)