Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV . Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lukač

Skip to content