Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV . Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lukač

Nadelnik Općine Lukač donio je Odluku o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  prema kojoj je proveden postupak Ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš za lV. Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Općine Lukač.

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV . Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lukač