Kontakti na kojima se mogu saznati sve informacije vezane za rad i život u novonastalim situacijama zbog Korona virusa u Općini Lukač

Brojevi : 033 739 126

Mobitel: +385994968313

E-mail adresa: stozerczopcinalukac@gmail.com