31. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u četvrtak 28. svibnja

Saziva se 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za četvrtak 28.05.2020. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Turanovcu s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni   red:

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač.
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na odabir najpovoljnije ponude-javna nabava-održavanje nerazvrstanih, cesta puteva i mostova.
3. Donošenje Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.
4. Donošenje Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lukač.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.
7. Pitanja i prijedlozi