OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LUKAČ

Jedinstveni upravni odjel Općine Lukač na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13. i 65/17,114/18,39/19 i 98/19), te skladno Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lukač („Službeni vjesnik Općine Lukač br. 5/19) pokrenuo je postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Lukač.

Obavještavamo sve mještane na području Općine Lukač ukoliko imaju kakvih proširenja, promjena i korekcija građevinskih područja ili drugih prijedloga, pošalju pisani zahtjev na mail:
ana@opcina-lukac.hr

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač ili na web stranici www.opcina-lukac.hr