Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač

U Društvenom domu u Turanovcu jučer (četvrtak ) održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač, na koju su se odazvali svi vijećnici. Predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković pozdravio je sve nazočne i izrazio zadovoljstvo što se ponovno vidimo nakon dugo vremena zbog situacije koja je bila uzrokovana koronavirusom.

Predložene su i usvojene sve točke Dnevnog reda, dana je suglasnost na odabir najpovoljnije ponude u postupku Javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i mostova i suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Lukač.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje koje će se graditi u Virovitici i Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine. Nazočnima se obratio Načelnik općinskog Stožera CZ Josip Kučan te upoznao vijećnike sa stanjem koje smo imali zbog situacija sa koronavirusom i izdavanjem e-propusnica.

Načelnik Općine Lukač Đuro Bukvić upoznao je sve nazočne sa trenutnim i budućim projektima koje provodimo i koji su u planu ove godine, situacija sa koronavirusom je usporila sve planove, ali tijeku je dugo očekivana izgradnja nogostupa u Kapela Dvoru, energetska obnova Društvenog doma u Dugom Selu Lukačkom je pri kraju dok će i zgrada Općine Lukač za par mjeseci biti u punom sjaju. Prijavljujemo se na sve natječaje pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na koje se kao jedinica lokalne samouprave imamo pravo prijaviti, također i dalje ulažemo u makadamske ceste tako da je poljski put između Gornjeg Bazja i Dugog Sela Lukačkog uređen za sve naše poljoprivrednike i rekreativce.