Općina Lukač nastavlja s uređenjem makadamskih cesta u poljima

Čim su vremenski uvjeti to dopustili, na području općine Lukač nastavilo se s uređenjem makadamskih cesta u poljima u k.o. Dugo Selo Lukačko, poljski put “Ronđoš”. Uređeno je novih 2000 metara makadamskih cesta u koje je ugrađeno oko 5500 m3 kamene mješavine.

Do sada je Općina Lukač uredila otprilike 25 kilometara makadamskih cesta, a uređene ceste moći će koristiti poljoprivrednici kako bi na lakši način došli do svojih oranica, ali i sami mještani za svoje rekreativne aktivnosti.

Svi poslovi su u stopostotnom iznosu financirani iz Proračuna Općine Lukač te su se stvorili preduvjeti da se navedene ceste u buduće vrijeme uz sufinanciranje iz EU fondova i asfaltiraju.