NATJEČAJ za obavljanje poslova za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07., 94/13  i 98/19.), članka 46. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje i Upravno vijeće DV Bubamara Gornje Bazje objavljuje se

N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto ODGOJITELJA/ICE

Natječaj za odgojitelja