32. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u srijedu 2. rujna

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 1/13. i 1/14) 

S A Z I V A se 32. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za srijedu 02.09.2020. godine.

Sjednica će se održati u Društvenom domu u Turanovcu s početkom u 17,00 sati.

D n e v n i  r e d : 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač(materijali na klupama)
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje (obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju fin.pl. Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje  za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine ( obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Lukač za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine
 4. Donošenje  Izvješća programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 1- 6 /2020.godine
 5. Donošenje Izvješća programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 1-6 /2020.godine
 6. Donošenje Izvješća programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 1-6 /2020. godine
 7. Donošenje Izvješća o utrošku sredstava programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi 1-6/2020. godine
 8. Donošenje Izvješća programa za gospodarenje komunalnim otpadom za 1-6/2020 godine.
 9. Donošenje Izvješća programa javnih potreba u sportu za 1-6/2020.godine
 10. Donošenje Izvješća programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta  za 1-6/2020.godine
 11. Donošenje Izvješća programa utroška sredstava  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 1-6/2020.godine
 12. Donošenje Izvješća programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 1-6/2020.godine
 13. Donošenje Izvješća programa utroška sredstava programa javnih potreba u školstvu za 1-6/2020.godine
 14. Donošenje Izvješća o primljenim i utrošenim sredstvima od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za period 1-6/2020. godine.
 15. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja utroška sredstava programa javnih potreba u kulturi za 1-6/2020. godine
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala te primljenim i danim jamstvima.
 17. Donošenje Izvješća o utrošku tekuće rezerve Proračuna Općine Lukač za razdoblje 01.2020.-30.06.2020.
 18. Donošenje Izvješća o radu Načelnika siječanj- lipanj 2020. godine
 19. Donošenje Izvješća o radu komunalni redar siječanj- lipanj 2020.godine