JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Lukač u akademskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka 11. Odluke o stipendijama Općine Lukač ( “Službeni vjesnik” Općine Lukač broj 5/12 ) Načelnik Općine Lukač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Lukač u akademskoj godini 2020./2021.

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu 10 stipendija Općine Lukač iz sredstava Proračuna Općine Lukač u akademskoj godini 2020/2021.

Od ukupnog broja stipendija iz stavka 1. ove točke:

– 5 stipendije se dodjeljuje za 1. godinu stručnog i sveučilišnog studija
– 5 stipendije za 2. i više godine stručnog i sveučilišnog studija

Javni natječaj za dodjelu stipendija- Općina Lukač

Izjava o broju članova kućanstva

Izjava o ne primanju druge stipendije