JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021.

Na temelju članka 23. a) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/13. i 98/19.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.), članka 11. Pravilnika o kriterijima za upis djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 11. rujna 2020. godine, donijelo je

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje objavljuje javni poziv za upis djece u Program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine.

Pozivaju se roditelji djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Bubamara Gornje Bazje, na upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoju i besplatan je..

PROGRAM U TRAJANJU OD 250 SATI PROVODIT ĆE SE OD 1. LISTOPADA 2020. GODINE DO 31. SVIBNJA 2021. GODINE.

Upis u Program predškole obavit će se na prvom roditeljskom sastanku koji će se održati 23. rujna 2020. godine u 16.30 sati u Dječjem vrtiću Bubamara Gornje Bazje.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje te na Internetskoj stranici Općine Lukač www.općina lukač.hr

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

– Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
– Preslike osobnih iskaznica roditelja
– Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama)
dok će se zdravstveni pregledi djece odvijati prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece Ureda državne uprave Virovitičko – podravske županije.

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na telefon 033/551-041.

Zahtjev za upis u DV-Bubamara