33. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za četvrtak 12.11. u Društvenom domu u Gornjem Bazju s početkom u 16 sati

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine
Lukač („Službeni vjesnik“ općine Lukač 1/13 i 1/14)

Saziva se 33. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za četvrtak 12.11.2020. godine.

Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju s početkom u 16,00 sati.