34. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u četvrtak 10. prosinca u Društvenom domu u Gornjem Bazju s početkom u 16h

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ Općine Lukač 1/13 i 1/14) saziva se 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za četvrtak 10.12.2020. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju  s početkom u 16,00 sati.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 Dnevni  red: 

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
 2. Donošenje I izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje za 2020. godinu  i I Projekcija za 2021. i 2022.godinu
 3. Donošenje I Rebalansa Proračuna Općine Lukač za 2020. i I projekcija za 2021.-2022. godinu uz Obrazloženja uz donošenje I Izmjena sljedećih  planova i programa:
 • I izmjene Plana kapitalne nabave Općine Lukač za 2020.godinu
 • I izmjene Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020.-2022. godine
 • I izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje ,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2020.
 • I izmjene Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu
 • I izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2020. godinu
 • I izmjene Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
 • I izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba u školstvu  za 2020. godinu
 • I izmjene Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2020. godinu
 • I izmjene Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
 • I izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu
 • I izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2020. godinu
 • I izmjene Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o I izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu.
 2. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu.
 3. Donošenje Proračuna Općine Lukač za 2021. godinu i  Projekcija proračuna  za 2022.-2023. godinu uz Obrazloženja  uz donošenje sljedećih  planova i programa:
 • Plana kapitalne nabave Općine Lukač za 2021.godinu
 • Plana razvojnih programa  za razdoblje od 2021.-2023. godine
 • Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje ,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za 2021.
 • Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu
 • Programa gradnje građevina građenja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2021. godinu
 • Programa  javnih potreba u sportu za 2021. godinu
 • Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 • Programa javnih potreba  u školstvu  za 2021. godinu
 • Programa u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2021. godinu
 • Programa utroška sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
 • Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu
 • Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Lukač za 2021. godinu
 • Program javnih potreba ostalih udruga civilnog društva na području Općine Lukač za 2021. godinu
 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna u 2021. godini
 2. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju člana  u Općinskom vijeću Općine Lukač za 2021. godinu.
 3. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lukač u 2020.godinu.
 4. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lukač za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima.
 5. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Lukač za 2021. godinu
 6. Donošenje Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lukač.
 7. Donošenje Programa rada Općinskog vijeća Općine Lukač za 2021. godinu
 8. Donošenje Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade poslovnog prostora i najma poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Lukač
 9. Pitanja i prijedlozi

Molim Vas da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdate prije sjednice na telefon 739 – 126.