Na 34. sjednici Općinskog vijeća usvojen rebalans za 2020. te donesen proračun za 2021. godinu

U četvrtak, 10. prosinca, u Društvenom domu u Gornjem Bazju održana je 34. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković. Načelnik općine Lukač Đuro Bukvić na samom je početku informirao prisutne vijećnike o uspješno završenim projektima u 2020. godini, kao i onima koji su još u tijeku.

Na sjednici je, između ostaloga, usvojen rebalans Proračuna za 2020. godinu, ali i donesen Proračun za 2021. godinu. Najvažnija osnova za izradu Proračuna i projekcija za 2021. godinu je razvoj općine kao jedinice lokalne samouprave, poboljšanje uvjeta života mještana općine, izgradnja i razvoj komunalne infrastrukture, komunalno uređenje općine, unaprjeđenje kulture i sporta, briga o djeci, mladima, ali i o stanovništvu treće životne dobi.

Odluke o rebalansu i novom Proračunu jednoglasno su usvojene, kao i preostale točke dnevnog reda (OVDJE). Nakon usvojenog rebalansa (14.414.675 kuna), donesen je i Proračun koji je planiran u iznosu 14.124.933 kuna.

Svakako treba naglasiti i nekoliko bitnih Odluka za naredno razdoblje, posebno onu o
oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade poslovnog prostora i najma poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Lukač za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

Vrlo je bitna i Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Lukač, čija primjena kreće od 2021. godine. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta kao dio stimuliranja nataliteta na području općine, ostvaruju sve obitelji na području općine bez obzira na socijalni status, za svako novorođeno dijete.

Novčana pomoć za novorođeno dijete isplaćuje se na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela i isplaćuje se jednokratno, a određuje se u sljedećim iznosima:

  • Za prvo dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 2.500 kuna
  • Za drugo dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 3.500 kuna
  • Za treće dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 4.500 kuna
  • Za četvrto dijete roditelja podnositelja Zahtjev -6.500 kuna
  • Za peto dijete roditelja podnositelja Zahtjev -8.500 kuna
  • Za šesto i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja Zahtjeva 10.000 kuna.

Pravo na dodjelu novčanog iznosa imaju roditelji, samohrana majka ili otac, posvojitelj s prebivalištem na području općine Lukač uz podnošenje Zahtjeva za jednokratnom novčanom pomoći za rođenje djeteta Jedinst venom upravnom odjelu Općine Lukač u roku od 6. mjeseci od dana rođenja djeteta. (www.icv.hr, Općina Lukač)