Učenici i djelatnici OŠ “Ivana Gorana Kovačića” sudjelovali u prikupljanju potrepština za Socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi”

U pratnji školskog domara Tomislava Živkovića, učenici Osnovne škole “Ivana Gorana Kovačića” iz Gornjeg Bazja donijeli su dobrovoljno prikupljene potrepštine za Socijalnu samoposlugu “Djelo ljubavi” Gradskog društva Crvenog križa Virovitica. Učenici i djelatnici Osnovne škole “Ivana Gorana Kovačića” već godinama sudjeluju u humanitarnim akcijama Gradskog društva Crvenog križa u Virovitici, posebice u prikupljanju potrepština za socijalnu samoposlugu, pokazujući na taj način empatiju za sve potrebite.