36. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u srijedu 24. veljače u 16 sati

Na temelju članka 100.101.102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač („Službeni vjesnik“ Općine Lukač 1/13 i 1/14) saziva se 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač za srijedu 24.02.2021. godine. Sjednica će se održati u Društvenom domu u Gornjem Bazju s početkom u 16,00 sati.

D n e v n i     r e d :

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Općinskog Vijeća Općine Lukač
2. Donošenje Statuta Općine Lukač
3. Donošenje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Lukač
4. Donošenje Odluke o naknadama članovima predsjedniku Općinskog vijeća, vijećnicima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač
5. Pitanja i prijedlozi