U Gornjem Bazju održana 36. sjednica Općinskog vijeća

U srijedu, 24. veljače, u Društvenom domu u Gornjem Bazju održana je 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u ovom sazivu, koju je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Živković. Na Dnevnom redu, nakon što je usvojen skraćeni zapisnik s 35. sjednice Općinskog vijeća, našle su se točke koje su se odnosile na donošenje Statuta Općine Lukač, kao i Poslovnika o radu, a na taj način usklađene su s člankom 32. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kojime je propisan broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji se određuje ovisno o broju stanovnika.

Donijeta je i Odluka o naknadama članovima predsjedniku Općinskog vijeća, vijećnicima, članovima radnih tijela i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lukač. Sve točke Dnevog reda jednoglasno su usvojene. Sjednica vijeća održana je u nazočnosti Josipa Kučana, zamjenika načelnika općine Lukač Đure Bukvića. (www.icv.hr, Općina Lukač)