Počela sanacija ceste u Zrinju Lukačkom

Županijska uprava za ceste počela je s redovnom sanacijom cesta koje se nalaze pod njezinom upravom. Na području općine Lukač krenulo se sa sanacijom ceste u naselju Zrinj Lukački, koje se nalazi uz samu rijeku Dravu. Sanaciju izvodi tvrtka Ceste d.d. iz Bjelovara.

Spomenutu cestu dugi niz godina koriste poljoprivredni strojevi, ali i teška teretna vozila, koja s obližnje pjeskare odvoze pijesak. Cesta u Zrinju Lukačkom građena je prije pola stoljeća, a nije bila projektirana i građena za promet teških teretnih i poljoprivrednih vozila te je došlo do velikih oštećenja koje je bilo neophodno sanirati.

Prema informacijama iz Županijske uprave za ceste u budućnosti, kada se osiguraju financijska sredstva, planira se nanošenje novog asfaltnog sloja.