Sjednica Vijeća: U 2021. godinu ušli s 2,7 milijuna kuna u “plusu”, namijenjenih za već započete projekte

U Društvenom domu u Gornjem Bazju, pod predsjedanjem Tomislava Živkovića, jučer (utorak) je održana 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u ovom sazivu. Uz jednu dopunu, na Dnevnom redu našlo se čak 29 točaka, koje su jednoglasno usvojene.

Najveću pažnju prisutnih vijećnika privukla je 3. točka Dnevnog reda o kojoj je govorio načelnik Đuro Bukvić, a odnosila se na godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lukač za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Ukupno ostvaren prihod u tom razdoblju iznosi 14.306.134,55 kuna. Najveći prihodi i dalje su oni od fiskalnog izravnanja, a iznose 5.059.949,45 kuna, dok je prihod od poreza i prireza na dohodak ostvaren u iznosu od 1.178.548,44 kune. Svakako treba naglasiti i pomoć iz proračuna u iznosu od 5.093.097,60 kuna, a tu je riječ o svim onim projektima koje su aplicirali prema Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prihod od imovine iznosio je 1.575.343,38 kuna, a najveći je definitivno onaj od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu 1.244.416,67 kuna. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i naknada iznosili su 981.558,34 kune, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 95.690,18 kuna.

Ukupno izvršeni rashodi u tom periodu iznosili su 11.584.376,91 kunu. Najznačajniji izdaci bili su oni vezani uz redovnu djelatnost Dječjeg vrtića “Bubamara” u iznosu od čak 962.046.51 kunu (sredstva za plaće i materijalne izdatke) te za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 121.292,89 kuna. Svakako treba naglasiti i projekt “Zaželi” (541.880,18 kuna), Program civilne zaštite i spašavanja (VZO Lukač) u iznosu 316.920,38 kuna, energetsku obnovu zgrade Općine i Društvenog doma u Lukaču u iznosu 929.463,08 kuna, energetsku obnovu društveno-vatrogasnog i sportskog doma Dugo Selo Lukačko (565.030 kuna), energetsku obnovu Društvenog doma Terezino Polje (644.286 kuna), izgradnju Doma Budrovac Lukački – 3. faza (uređenje okoliša, asfaltiranje i rasvjeta) u iznosu 392.288 kuna, izgradnju nogostupa u naselju Kapela Dvor u iznosu 591.873 kuna te izgradnju nogostupa za spajanje naselja Kapela Dvor i Gornje Bazje u iznosu 463.006 kuna i ostalo.

Uz sve rashode u 2020. godini, također su financirali i razne programe (kultura, školstvo, socijalna skrb, zdravstvena skrb, zaštita okoliša i civilno društvo), a najveći iznos je onaj u programu sporta od 794.156 kuna.

Svi oni projekti i programi koji su bili zacrtani u proračunu Općine Lukač u 2020. godini su realizirani upravo onako kako su i potpisani.

-Stanje sredstava na žiro računu i blagajni s 31. prosincem 2020. godine iznosilo je 2.677.689 kuna s time da Općina Lukač nije dužna niti jednu lipu nikome niti po ikakvim osnovama, niti dobavljačima, niti državi, niti županiji, niti bilo kome drugome. To su čista sredstva koja smo prenijeli u 2021. godinu i koja ćemo iskoristiti za već započete projekte na području općine Lukač – naglasio je načelnik Đuro Bukvić.

(www.icv.hr, ts, foto: M. Rođak)