Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Lukač u srijedu 26. svibnja

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12,121/16,98/19,42/20,144/20, 37/21 )  i članka 3.stavaka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lukač (Službeni vjesnik Općine Lukač 2/21)

 SAZIVAM

Prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Lukač, koja će se održati dana

26.05.2021. godine ( srijeda) u 17,00 sati u Društvenom domu u Gornjem Bazju

 D n e v n i     r e d:

  • Otvaranje konstituirajuće sjednice
  • Utvrđivanje kvoruma
  1. Izbor Mandatnog povjerenstva
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima, imenima izabranih vijećnika, o podnesenim zahtjevima za mirovanje mandata, te o zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća i verifikacija mandata vijećnika
  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedati sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća
  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
  2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Molimo da se sjednici obavezno odazovete, a o eventualnoj spriječenosti izvijestite Jedinstveni upravi odjel na telefon broj: 033/739-126 ili  e-mail ana@opcina-lukac.hr

                                                                                             Pročelnica JUO Općine Lukač

                                                                                                        Dijana Katalinić v.r.