OPĆINA LUKAČ – BEZUVJETNO MIŠLJENJE DRŽAVNE REVIZIJE

Nakon obavljene financijske revizije poslovanja Općine za 2020. godinu Općina Lukač dobila je dva bezuvjetna mišljenja Državne revizije. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Općine za 2020. godinu sastavljeni su sa svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu što je osnova za bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima, nadalje poslovanje Općine za 2020. godinu u svim značajnim odrednicama obavljeno je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima što je po mišljenju Državne revizije osnova za izražavanje bezuvjetnog mišljenja o usklađenosti poslovanja.