NATJEČAJ za obavljanje poslova za radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07., 94/13  i 98/19.), članka 46.stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, Upravno vijeće DV Bubamara Gornje Bazje objavljuje

N A T J E Č A J za obavljanje poslova za radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA

1 izvršitelj/icA na neodređeno, puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto: prema odredbama članka 24. i 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97.)

Natječaj za odgojitelja na neodređeno – 1 izvršitelj