Hrvatske vode objavljuju natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2022. godini na razdoblje do 5 godina

Hrvatske vode objavljuju natječaj objavljuju javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u pravnom statusu javnog vodnog dobra u naravi zemljište u uređenom i neuređenom inundacijskom podru čju, za poljoprivredne, sportske i gospodarske djelatnosti, kako je propisano Odlukom o visini naknade najma zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru („Narodne novine“, broj: 89/10 i 88/11).

Dokumentacija – PREUZMI