JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAČ – 25 GODINA

Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač, Općinsko vijeće Općine Lukač objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lukač na vremenski period od 25 godina.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,na području Općine Lukač –  ne otvaraj“ na adresu Općine Lukač, Lukač 50, 33 406 Lukač, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Lukač.  

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Datum objave: 03. ožujak 2022. godine

Javni natječaj je otvoren do :  04. travnja  2022. godine

Javni natječaj za zakup – 25 godina

PRILOG 1 – ZAKUP NA 25 GODINA

Ponudbeni-obrazac-zakup-na-rok-od-25-godina (2)

Ponudbeni-obrazac-zakup-na-rok-od-25-godina (2) xxl

Ponudbeni-obrazac-zakup-na-rok-od-25-godina (2) xl

IZJAVE I OBRAZAC GOSPODARSKOG PROGRAMA

 

Zakup 25 godina GIS

Upute za korištenje javnog preglednika