RAZNOLIKOST DNEVNIH AKTIVNOSTI

Čestom izmjenom aktivnosti tijekom dana djeca dobivaju mogućnost odabira poticaja i suigrača. Odgojitelji su tu da uz pozitivno ozračje pripreme i materijalnu i socijalnu sredinu koja će poticati dijete na usvajanje novih spoznaja i vještina. Prateći djecu u skupini u odnosu na dob, individualne razlike, na različitost njihovih potreba, odgojitelji nadopunjuju centre aktivnosti novim sredstvima i materijalima, no poticaji mogu biti i doživljaji djeteta, događaji iz obitelji, okoline ili vrtića, priče, pjesmice, glazba… te na takav način proširujemo interes i spoznaje djece.

Bogatstvo i raznovrsnost dječjeg okruženja osnovni su uvjeti za bogatstvo i raznovrsnost iskustva djece istraživanjem, otkrivanjem, predočavanjem, izražavanjem, zamišljanjem, kreiranjem, kombiniranjem…

Tako je svakodnevno i kod “Duga”