OBAVIJEST ZA MJEŠTANE

Odlukom o komunalnom redu Općine Lukač (“Službeni vjesnik Općine Lukač” broj:5/19. i 3/22.) propisano je da dvorišta, travnjake, vrtove, voćnjake, vinograde, livade i ostale površine oko zgrada te neizgrađena građevinska zemljišta uz površine javne namjene vlasnici, odnosno korisnici moraju držati čistima i urednima.

Vlasnici i korisnici dužni su sprječavati zakorovljenost i obrastanje te s njih ne smiju dolaziti nikakve štetne emisije na površine javne namjene.

U svrhu sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja okućnica, dvorište, travnjak, vrt, voćnjak, vinograd, livada i ostale površine oko zgrada, te neizgrađena građevinska zemljišta moraju se minimalno tri puta godišnje urediti, i to u sljedećim vremenskim razdobljima:

– prvi puta najkasnije do 31. svibnja tekuće godine
– drugi puta najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine
– treći put najkasnije do 1. studenoga tekuće godine

Propisana kazna za nepoštivanje navedene odluke iznosi 1.000,00 kn za fizičku osobu.

Općina Lukač