Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Općine Lukač, za predsjednika imenovan Domagoj Turkalj

U petak je u Općini Lukač održana  konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Općine Lukač. Savjet mladih općine  je savjetodavno tijelo  koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od tri godine. Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Općinsko vijeće Općine Lukač  na sjednici  održanoj 30.ožujka  2022. godine, donijelo je Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Lukač.

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Lukač  na vrijeme od tri godine izabrani su:

  1. Domagoj Turkalj – član

  Patrik Abalić –zamjenik člana

  1. Nela Baždar -član    

      Petra Teskera   -zamjenik člana

  1. Matija Lješčak –član

       Marijo Lješčak  -zamjenik člana

  1. Bruno Topolovčan – član                        

      Vedran Bajivić  -zamjenik člana

  1. Stjepan Hokman – član                     

Danica Poitl    zamjenik člana              

    Za predsjednika  savjeta mladih je imenovan Domagoj Turkalj, za zamjenika predsjednika Nela Baždar.