Raspisan je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju koje će se potencijalnim iznajmljivačima financirati na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

· dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel), a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice

· potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

Poziv se odnosi na:

· vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice

· vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.

Tim povodom Stožer civilne zaštite Općine Lukač u suradnji s Općinom Lukač poziva vlasnike potencijalnih smještajnih kapaciteta na području Općine Lukač da se jave u Stožer civilne zaštite Općine Lukač na adresi LUKAČ 50 ili na telefon 099 496 8313 gdje će dobiti sve detaljnije informacije.

Obrazac za prijavu i potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave možete preuzeti u prilogu ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lukač.

Obrazac za prijavu

Potvrda stozera jedinice lokalne samouprave