ANKETA zainteresiranost građana za program POS-a

U cilju prikupljanja  podataka o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem programa POS-A. Pozivamo vas da ispunite Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a. ( u privitku)

Mole se svi zainteresirani stanovnici općine Lukač da ispune Anketni upitnik  i dostave ga u Općinu Lukač  najkasnije do 28.listopada 2022. godine, na adresu:  Lukač 50, 33406 Lukač ili putem elektronske pošte na opcina-lukac@opcina-lukac.hr

Sve informacije vezane uz Program POS-možete dobiti na mrežnim stranicama APN-A www.apn.hr

OPĆINA LUKAČ

ANKETNI UPITNIK za kupnju POS stana