Natječaj za određeno nepuno radno vrijeme

foto: K. Toplak

Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje i Odluke Upravnog vijeća od 26.9. 2022. godine  Upravno vijeće, raspisuje

N A T J E Č A  J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE  – 1 izvršitelja (m/ž)

na određeno nepuno radno vrijeme, (povećan opseg poslova)

Natječaj za određeno nepuno radno vrijeme