Općina Lukač nastavlja s izgradnjom makadamskih cesta u poljima

Na području općine Lukač nastavilo se s izgradnjom makadamskih cesta u poljima u katastarskoj općini Turanovac. Izgrađeno je novih 2.500 metara makadamskih cesta u koje je ugrađeno oko 5.000 m3 kamene mješavine. Općina je do sada izgradila oko 30 kilometara makadamskih cesta, a izgrađene ceste moći će koristiti poljoprivrednici kako bi na lakši način došli do svojih oranica, ali i sami mještani za svoje rekreativne aktivnosti. Svi poslovi su u stopostotnom iznosu financirani iz proračuna Općine Lukač za 2022. godinu, a radovi na području lukačkih katastarskih općina nastavit će se i u idućoj 2023. godini. (www.icv.hr, mš)