DV BUBAMARA GORNJE BAZJE – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane 12.mj. 2022.g.

foto: K. Toplak

DV BUBAMARA GORNJE BAZJE – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane 12.mj. 2022.g.

Prilog I – Ponudbeni list

Prilog II – troškovnik

Prilog III – Izjava o nekažnjavanju za fizičke osobe

Prilog IV – dnevni menu