OBAVIJEST O DEŽURSTVU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE LUKAČ ZA PROVEDBU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA UJEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE ( REGIONALNE) SAMOUPRAVE 7.5.2023. GODINE

– od 4. travnja 2023. do 7.travnja 2023. od 9 do 15 sati,
– od 8. travnja 2023. do 10. travnja 2023. od 9 do 13 sati,
– od 11. travnja 2023. do 13. travnja 2023. od 9 do 15 sati,
– 14. travnja 2023. od 9 do 20 sati,
– 15. travnja 2023. od 9 do 24 sata.

Kontakt:
e-mail: oip.lukac@izbori.hr
Danijela Mioljević – 098/937-1308
Sandra Duvnjak – 098/170-2244