Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lukač 11.05.2023. 14:40

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Lukač