Uvijek za svakog ponešto

Odgojiteljice u  tjednom planu skupine osmišljavaju aktivnosti i poticaje za svaki dan. Neke od aktivnosti se ponavljaju češće od drugih, nadograđuju i kombiniraju, a razlog tome je potreba za uvježbavanjem različitih vještina, ali i vodi nas uvijek interes djece.

Aktivnosti i igre koje planiraju odgojiteljice uvijek se fleksibilno prilagođavaju idejama i interesima djece.

Cilj nam je da se djeca uvijek osjećaju prihvaćena, zadovoljna, da zadovoljimo njihove potrebe za druženjem, igrom, istraživanjem, kretanjem i da pri svemu tome budu sretna.