Općina Lukač – završeni radovi na Modernizaciji ceste u naselju Brezik

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za projekt Modernizacija ceste u Breziku kao najpovoljniji ponuditelj izabrane su CESTE d.d. iz Bjelovara, vrijednost navedenih radova je 32.750,00 Eura.

Općina Lukač prijavila je navedeni projekt na Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine namijenjen za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u gradovima i općinama za 2023. godinu, te je Odlukom Ministarstva odobren iznos sufinanciranja od 22.700,00 Eura, ostatak sredstava osigurani su u Proračunu Općine Lukač za tekuću godinu.