NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) dok postoji potreba za obavljanjem poslova, a najdulje do 31. kolovoza 2024. godine – Pomoćnik/ica za djecu s teškoćama u razvoju, 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje od 22 studenog 2022. godine,  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje na svojoj 43. Sjednici održanoj 2.8.2023.godine raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa  na određeno  nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) dok postoji potreba za obavljanjem poslova, a najdulje do 31. kolovoza 2024. godine – Pomoćnik/ica za djecu s teškoćama u razvoju, 1 izvršitelj/ica

 Radno mjesto: POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) dok postoji potreba za obavljanjem poslova, a najdulje do 31. kolovoza 2024. godine

Natječaj za pomoćnika za djecu s teškoćama