JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lukač

Na temelju  članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  38/09. ,153/09, 143/12,152/14, 81/15, 94/17)  i članka 30. Statuta Općine Lukač („ Službeni vjesnik Općine Lukač 2/21 ) i Odluke o raspisivanju  javnog natječaja i imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Lukač